Η επιχείρηση VIANET – ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ιδρύθηκε πριν 14 χρόνια.

Ξεκίνησε το 2006 με την παραγωγή την προμήθεια και τοποθέτηση πάσης φύσεως πινακίδων.  Στη συνέχεια ασχολήθηκε με προμήθεια και εμπορία υλικών σήμανσης.  Αργότερα επεκτάθηκε σε προμήθεια προϊόντων ασφαλτομίγματος καθώς και με επιτυχία στον τομέα της προμήθειας και συντήρησης οργάνων Παιδικών Χαρών.

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς σχετικούς με την προμήθεια αλλά και την παροχή υπηρεσιών κατά κύριο λόγο σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς του Δημοσίου Τομέα.

 • Image
  Προμήθεια & Τοποθέτηση
  Πάσης φύσεως πινακίδων
 • Image
  Προμήθεια & Εμπορεία
  Υλικών σήμανσης
 • Image
  Προμήθεια
  Προϊόντων ασφαλτομίγματος
 • Image
  Προμήθεια & Συντήρηση
  Οργάνων παιδικών χαρών

Έχουμε συμμετάσχει και ολοκληρώσει έργα εξοπλισμού και ανάπλασης σε πολλούς Δήμους της Ελλάδας, γεγονός που μας τιμά και μας παροτρύνει να παρέχουμε κάθε φορά καλύτερες υπηρεσίες.

Τα προϊόντα που προμηθεύουμε είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και κανόνες ασφάλειας, που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητά τους, καθώς και με τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του πελάτη.

Έχοντας ως προτεραιότητα την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών και ως γνώστες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, στόχος μας είναι να επιτύχουμε την ασφαλή πορεία των οχημάτων, την ασφαλή διέλευση των πεζών, τη μείωση των ατυχημάτων και την εύκολη καθοδήγηση – πρόσβαση των πολιτών.

Οι νέου τύπου ηλεκτρονικές πεζοδιαβάσεις ελέγχου ταχύτητας σε διάφορα σημεία της πόλης και σχολεία σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διαγραμμίσεις πεζοδιαβάσεων  συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των μαθητών.

Παρέχουμε επίσης μία σειρά προϊόντων (παγκάκια, κάδους, όργανα παιδικών χαρών και υπαίθριας εκγύμνασης κ.α.) με τα οποία επιτυγχάνουμε την αισθητική αναβάθμιση των δημοσίων χώρων με περιβαλλοντικές προδιαγραφές.