Κάδος τετράγωνος

Κάδος τετράγωνος

Κάδος τετράγωνος ⦁ κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα διάτρητης λαμαρίνας πάχους 2mm και βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής ⦁ διαστάσεων: 48 Χ 23 Χ 50 cm σε πόδι ύψους 55 cm ⦁ στο πίσω μέρος στηρίζεται σε κοιλοδοκό 40Χ40mm με φλάτζα στο κάτω μέρος 20Χ20cm και τρύπες για υποδοχή βυσμάτων ⦁ όλο το εμπρόσθιο μέρος καλύπτεται από πινακίδα πάχους 2mm με ψηφιακή εκτύπωση και αντιγράφιτι προστασία με υπαγωγή στον ΕΛΟΤ ΕΝ 12899 με μήνυμα επιλογής
Share