Πληροφοριακή Πινακίδα Π29

Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας

Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας
 
Share

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Οι πινακίδες αυτές, είναι ορθογώνιες. Ο χρωματισμός τους είναι μπλε. Οι εν λόγω πινακίδες είναι υποβοηθητικές για τους οδηγούς, ιδίως όταν κινούνται σε οδικό δίκτυο που δεν γνωρίζουν καλά, με σκοπό τον εύκολο καθορισμό της πορείας τους. Χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες με βάσει της σημασία τους και το περιεχόμενό τους.: 1. Οδοδείκτες, πρόκειται για πινακίδες που διαθέτουν κείμενο, οι οποίες καθοδηγούν τους οδηγούς προς τις επιθυμητές από αυτούς κατευθύνσεις στις διασταυρώσεις μεταξύ οδών ή προειδοποιούν πριν από αυτές, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πορείας την οποία ακολουθούν και τους πληροφορούν για τις αποστάσεις από τον προορισμό τους. 2.Λοιπές πληροφοριακές πινακίδες, πρόκειται για πινακίδες που περιέχουν εικονογράμματα, οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς για την ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης εγκαταστάσεως ή υπηρεσίας στη συνέχεια της πορείας τους. Το χρώμα των γραμμάτων των οδοδεικτών είναι κίτρινο, στα ελληνικά και λευκό στα λατινικά. Το χρώμα στο υπόβαθρο υποδηλώνει το είδος της κατευθύνσεως.