Πληροφοριακή Πινακίδα Π90α

Πρoειδoπoιητική εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoμo σε 300 μέτρα πρo της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης τoυ κόμβoυ

Πρoειδoπoιητική εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoμo σε 300 μέτρα πρo της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης τoυ κόμβoυ (όπoυ η πινακίδα Π-85).
Share

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

Το χρώμα των γραμμάτων των οδοδεικτών είναι κίτρινο, στα ελληνικά και λευκό στα λατινικά. Το χρώμα στο υπόβαθρο υποδηλώνει το είδος της κατευθύνσεως. Τα χρώματα αυτά είναι: Πράσινα για τον αυτοκινητόδρομο Μπλε για το υπεραστικό δίκτυο Καφέ για κατευθύνσεις ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος Λευκά (με μαύρα γράμματα) μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εγκαταστάσεις των περιοχών αυτών.